What
image
 • Accessories of Log Homes
 • Book/ Magazine of Log Homes
 • Builder/ Contractor of Log Homes
 • Building School of Log Homes
 • Consultant of Log Homes
 • Dealer of Garden houses & Log cabins
 • Dealer of Log Homes
 • Designer/ Architect of Log Homes
 • Doors/ Windows for Log Homes
 • Engineer of Log Homes
 • Estate Developer of Log Homes
 • Furniture for Log Homes
 • Interior designer of Log Homes
 • Land/ Plots for Log Homes
 • Log Stairs/ Railings for Log Homes
 • Logs & Timber Sales for Log Homes
 • Mailing list of Log Homes
 • Maintenance/ Restoration of Log Homes
 • Manufacturer of Garden houses & Log cabins
 • Manufacturer of Log Homes
 • Organisation/ Portal of Log Homes
 • Property 4 Sale of Log Homes
 • imageReal Estate
 • Rent of Log Homes & Log Cabins
 • imageRestaurant
 • imageServices
 • Shopping
 • Tools/ Machinery of Log Homes
 • Wood preservation for Log Homes
Where
image
image

Keliwood

Builder/ Contractor of Log Homes, Dealer of Log Homes

Be the first to review

Všichni víme, že d?evo je osv?d?eným materiálem, který lidem znamenit? slouží již odnepam?ti. Svými vlastnostmi p?ed?í i dnes moderní stavební materiály. Vyzna?uje se p?irozenou tepelnou izolací (v zim? st?ny propouští podstatn? mén? chladu, než je tomu ve zd?ných domech, v lét? naopak mén? tepla), což umož?uje energetickou úsporu a tedy i p?ínos pro ekologii. P?esto má d?evo úžasnou „dýchací” schopnost, s níž udržuje ideální vlhkost vzduchu, jež mimo jiné p?ízniv? p?sobí na alergiky a astmatiky. Navíc ješt? odbourává pachy a ?áste?n? pohlcuje prach. Díky t?mto faktor?m se stále ?ast?ji volí varianta srubové stavby, nejen p?i po?izování víkendové chatky, ale i rodinného obydlí…

image